Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie doświadczeń i opinii rodziców z jeżyckich podstawówek

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w anonimowym zbieraniu wiedzy o jeżyckich szkołach podstawowych. Jest to badanie prowadzone na zlecenie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej przez Politechnikę Poznańską w projekcie URBACT. Celem projektu jest wsparcie jeżyckich szkół, dbanie o to, żeby dzieciom jak najlepiej się w nich uczyło oraz stworzenie sieci osób i instytucji zainteresowanych edukacją na Jeżycach. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy, a odpowiedzi zostaną zsumowane w zbiorczych tabelach i posłużą wyłącznie celom badawczym oraz realizacji ww. celów projektu. Informacje od Pani/Pana są dla nas niezmierne ciekawe, ważne i pomocne w planowaniu działań na rzecz szkoły i pozyskiwaniu na nie funduszy. Dlatego bardzo prosimy o szczere wypowiedzi i bardzo dziękujemy za pomoc!